• Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verstrekt.
 • Het is als bezoeker verboden om alcoholische dranken te verstrekken aan personen onder de 18 jaar.
 • Polsbandjes zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Hier wordt ook op gecontroleerd.
 • Verlies van polsbandjes en kaartjes. Bij verlies van een van beide moet een nieuw entreebewijs worden gekocht en dat kan alleen zo lang de voorraad strekt. Kapotte bandjes kunnen alleen worden ingewisseld voor een nieuw bandje op vertoon van een geldig entreebewijs.
 • Eenmaal gekochte kaarten worden niet meer teruggenomen.
 • Fouilleren. De bezoekers kunnen aan de ingang worden gefouilleerd. Diegene die zich daar niet aan onderwerpt, kan de toegang geweigerd worden zonder teruggaaf van entreegelden.
 • Bezoekers dienen zich te houden aan de beslissingen van security betreffende (het binnen brengen van) materialen, etenswaar, toegang en apparatuur. Hierover wordt geen discussie gevoerd ter plekke en/of achteraf.
 • Personen met voetbalshirts, trainingspakken, motorjacks, groepskenmerkende teksten en/of kleding met nationalistische tekens of uitingen worden geweigerd.
 • Het is mogelijk dat de politie ook op het festival aanwezig zijn is te controleren op het illegaal verhandelen van producten, vooral de handel in drugs. Wanneer bezoekers zich niet aan de gestelde regels houden kunnen zij van het festival verwijderd worden.
 • Crowdsurfen is verboden! Dijkpop heeft altijd de veiligheid op het festival uiterst belangrijk gevonden. Sinds een aantal jaren zijn de bestaande maatregelen verscherpt en is in overleg met andere festivals het crowdsurfen verboden.
 • De illegale verkoop van T-shirts, andere souvenirs en eten & drinken aan derden met het oogpunt om winst te maken is verboden.
 • Op en rond het festivalterrein is het verboden om promotiemateriaal zoals flyers, posters, banners en stickers te verspreiden.
 • Vuurtje stoken is ten strengste verboden. Je brengt jezelf en je andere festivalbezoekers is gevaar. Verwijdering van het terrein volgt.
 • Wijzigingen inclusief tijden en programma voorbehouden.